Bostadsfakta - BRF och flerbostadshus


En unik kartläggning av investerings- och underhållsplaner hos bostadsrättsföreningar

  • Fasadarbeten, fönsterbyten, fönsterrenovering, målning, elarbeten, stambyten, takarbeten m.m.
  • Balkonger, fönster, dörrar, belysning, värmepumpar, ventilationsaggregat, laddstolpar m.m.
  • Se över lån, försäkringar och andra avtal

Kontakta oss för mer information