Blogg


Trafikverket, projekten och de anlitade entreprenörerna

800st projekt om året till en genomsnittlig kostnad av 25 miljarder
Vi har tittat på projekten där Trafikverket är byggherre under perioden 2010 till 2017. Den genomsnittliga årliga kostnaden är 25 miljarder, som det syns i diagrammet så är det rätt stora variationer mellan åren.
Byggfakta lägger kostnaden på det året då projektet startar men många större projekt pågår egentligen längre än så. T.ex. så syns det att 2012 påbörjades många projekt, men inte till en sådan stor kostnad. Medan det under 2016 påbörjades färre projekt men till en större kostnad.
Under perioden 2010-2017 så har drygt 60% av kostnaderna lagts på vägar och resten på järnvägar. Om vi tittar på perioden 2018-2020 så ligger då även majoriteten, 55%, av planerna på vägar.
De största planerade projekten är tvärförbindelse vid Södertörn efter väg 259 (2020), Nytt dubbelspår mellan Borås och Göteborg (2020) samt Utbyggnad av Mälarbanan mellan Tomteboda och Huvudsta (2019).

Anlitade markentreprenörer 2010-2017
Av de totalt 6400st projekt som Trafikverket har haft så finns det en anlitad markentreprenör i 1754st. Det är 185st olika företag som utfört uppdragen i de 1754st projekten, Svevia som utfört flest är kopplad till 344st projekt eller 20% av dem. Topp fyra står för drygt 60% av projekten.

Nedan följer de 20st flest anlitade markentreprenörerna.

Företagsnamn Antal uppdrag Andel
Svevia AB 344 20%
NCC Sverige AB 286 16%
Peab Sverige AB 253 14%
Skanska Sverige AB 253 10%
SVEAB Anläggning AB 59 3%
BDX Företagen AB 47 3%
Infranord AB 30 2%
Segermo Entreprenad AB 27 2%
Veidekke Entreprenad AB 27 2%
BCA Entreprenad AB 21 1%
TRANAB Markbyggnad AB 19 1%
Lemminkäinen Sverige AB 14 1%
SERNEKE Anläggning AB 14 1%
STRABAG Sverige AB 14 1%
AMA AB 13 1%
Markbygg Anläggning Väst AB 12 1%
Markentreprenader i Östersund AB 11 1%
MASAB Asfalt AB 11 1%
Jonab Anläggnings AB 10 1%
Sandahls Entreprenad AB 10 1%
Summa topp 20 1 423 81%
Övriga 331 19%
Totalt 1 754Ladda ner PDF-rapport här