Blogg


Största bygg- och anläggningsprojekten 2016

De 100st största bygg- och anläggningsprojekten som startade under 2016
I kartan ovanför finns de 100st största byggprojekten som startade under helåret 2016. I antal räknat så är 32% Anläggning, 30% är Bostäder, 19% Kommersiella lokaler, 13% Offentliga lokaler och 6% Industrier. Färgerna på markörerna representerar de olika kategorierna, man kan klicka på markörerna för att se mer information om projektet.

Fördelningen totalt sett under 2016
Totalt sett startade drygt 29000 projekt under 2016, vilket är 8% fler än under 2015.
Fördelningen totalt under 2016 räknat i antal är: Anläggning 34%, Bostäder 29%, Industrier 13%, Offentliga lokaler 13% och kommersiella lokaler 12%.

Vi kan också bryta ner det här på en mycket mer detaljerad nivå, se urvalsmöjligheter här.