Blogg


Skolbyggandet 2011-2018

”1000 nya skolor på 10 år” - Skanska
Antalet barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola kommer att öka kraftigt de kommande åren till följd av ett högt barnafödande och en omfattande invandring, samtidigt som byggtakten för nya skolor har varit låg. Fram till år 2025 beräknas antalet barn i grundskolan öka med 20 procent, vilket betyder att 250 000 fler elever än idag behöver få plats.

Det indikerar att Sveriges kommuner och fristående aktörer fram till år 2025 borde bygga mellan 800 och 1 200 nya grundskolor i Sverige, det vill säga 1 000 nya skolor på 10 år. Därutöver har ett stort antal skolor i kommuner över hela landet omfattande renoveringsbehov.

Byggfakta ser på nyproduktion av skolor 2011-2018
Perioden som avses för 1 000 nya skolor i Skanskas rapport är 2016-2025. Byggfakta har backat ända bak till 2011 för att se hur det sett ut historiskt och kollat prognosen för 2017 och 2018.

Vi ser en förändring av skolbyggandet från och med 2015, men det tar verkligen fart 2016 för att senare öka mycket 2017 också. Den procentuella skillnaden mellan 2015 och 2017 är +73%. Just nu ser det ut som att det 2018 kommer dämpas lite, men det är egentligen lite tidigt att säga för det är kommer hela tiden upp nya planer.

2016-2018 och därefter fram till 1 000 nya skolor
2016-2018 beräknas 612 nya skolor påbörjas, det lämnar 388 kvar till resterande år. Om vi uppskattar att den genomsnittliga skolan tar 12 månader att färdigställa från det att projektet startar så behöver det endast påbörjas 65 nya per år 2019-2024 för att målet ska uppnås.

Geografiskt så står storstadslänen för 53% av planerna 2016-2018. Stockholm står för 23%, Västra Götaland står för 16% och Skåne står för 14%. Närmast därefter kommer Hallands län med 7%, efter det kommer Uppsala, Östergötland och Jönköping på 5%. De län med minst planerade skolprojekt är Västernorrland, Blekinge, Jämtland och Dalarna som var och en står för 1% av det planerade.

Renoveringsbehovet
Om vi kollar på ROT-marknaden gällande skolor så ser det ut som att årstakten mellan 2011 och 2014 legat på ca 215 skolor om året som renoverats. 2015 och 2016 ökar detta till drygt 250, för att under 2017 ligga på närmare 280.

Skolverket säger att det finns ca 4 800 grundskolor i Sverige, med en takt på 280 ROT-projekt per år innebär det att det skulle ta drygt 17år att renovera Sveriges alla skolor byggda före 2015.

Summering och slutsats
Det ser ut som att Sverige gasar på rejält när det gäller skolbyggandet om man sätter planerna i jämförelse med Skanskas beräkningar av behovet. Just nu ser det ut som att 1 000 nya skolor på 10 år är överkomligt.

Om antalet planerade renoveringsprojekt kommer att täcka behovet återstår att se, men det ser ut som att man även där behöver accelerera för att hinna ikapp, speciellt eftersom att nyproduktionen sticker i höjden och de lokalerna också kommer att behöva renoveras en dag.Ladda ner PDF-rapport här