Blogg


Prognos kommande 12 månaderna inom byggbranschen

Ny prognos för de kommande 12 månaderna
Vi har tagit fram en ny prognos för de kommande 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månadernas utfall. Just nu ser det ut som att Sverige kommer att backa med 17% totalt, där står anläggning för den stora biten. Bostäder som är den stora snackisen verkar backa 8%. Industrier och kommersiella lokaler verkar också backa även om det inte handlar om några stora pengar. Offentliga lokaler är det enda som verkar stå sig på landsnivå.

Regionala skillnader
När vi delar upp landet i regionerna Norr, Öst, Väst och Syd så ser vi skillnader. Norr och Öst backar mest, där Öst står för de största pengarna. Region väst ser ut att stå sig bäst jämfört med de föregående 12 månaderna.

När vi jämför med de andra Nordiska länderna
I Norge ser det ut som att alla segment utom anläggning kommer att öka, där står bostäder för de stora pengarna. Offentliga lokaler ökar stort procentuellt även om det inte handlar om så stora pengar. I Danmark ser det dystert ut... Totalt ser man ut att backa 33%, bostäder backar 24%, kommersiella lokaler drygt 40%, offentliga lokaler nästan lika mycket och anläggning backar med 25%. Finland däremot verkar stå sig stark och verkar öka med 19% totalt sett. Alla segment ökar och bostäder samt anläggning står för de största ökningarna.

Slutsats
Det ser lite skakigt ut framöver för samtliga länder förutom Finland. Men det är skillnader både regionalt inom länderna samt inom de olika segmenten. Vi ska också komma ihåg att 12 månaders jämförelser kan slå hårt när projekt ofta pågår under längre tid än det.