Blogg


Prognos byggmarknaden 2018

Bostäder Industrier Kommersiella lokaler Offentliga lokaler Anläggning Totalt
+16% -17% -30% +12% -11% +/-0%

Segmentet bostäder dominerar
När vi tittar på kommande byggstarter under 2018 och jämför med 2017 så ser det ut som att vi hamnar på samma nivåer totalt sett. Bostäder som är det dominerande segmentet ser ut att öka med 16%, där står Stockholm, Göteborg och Malmö för ca 60% av planerna. Industrier ser ut att backa med 17% då ett antal större industriprojekt startade runt om i landet under 2017. Kommersiella lokaler backar 30% då det planeras betydligt färre projekt inom segmentet, speciellt inom storstadsregionerna. Offentliga lokaler ökar med 12%, det är ett antal större projekt som är anledningen till det. Anläggning ser ut att backa med 11%, det beror framförallt på mindre planer utanför storstadsregionerna. När vi lägger ihop alla segment så ser det ut som att 2018 varken kommer öka eller minska i jämförelse med 2017.

Få en komplett länsvis prognos för 2018
Vi har tagit fram en länsvis prognos som visar ökning/minskning i respektive segment i varje län. Den är uppställd som den ovan fast visar en sida för varje län, komplett med kommentarer.

Fyll i din e-postadress så skickar vi prognosen till dig.