Blogg


Läget på byggmarknaden första halvåret 2017

Byggmarknaden H1 2017
Under första halvåret har det startats nästan 19 000 bygg- och anläggningsprojekt. Det är 14% fler än under första halvåret 2016, om vi istället tittar på den totala kostnaden så är det drygt 30% mer. Bostadsmarknaden ångar på med nästan 90 000 startade bostäder jämfört med 70 000 under samma period förra året, detta både i flerbostadshus och gruppbyggda småhus. Inom gruppbyggda småhus har antalet byggstartade bostäder fördubblats jämfört med första halvåret förra året. Diagrammet ovan visar att det är färre projekt inom flerbostadshus, men antalet bostäder inom varje projekt har ökat.

Inom affärs- och kontorshus så har det även i år startats många kostnadstunga kontorsprojekt, inom kraft och energi finns flertalet vindkraftsparker som gör att det segmentet sticker iväg jämfört med föregående år.

Om vi tittar på planerna för resterande del av året så ser är det i paritet med hur planerna såg ut för andra halvåret 2016. Sjuk- och hälsovård sticker ut där det finns ett antal större sjukhusprojekt i Stockholm och Uppsala, även idrottsanläggningar där det finns stora planer i Uppsala för multiarenor. Inom bostäder så är planerna i antal räknat i stort lika som föregående år, men i kostnad så är det 30% mer.

Ladda ner PDF-rapport här