Blogg


Kontorsbyggandet 1992-2017

Läget på marknaden
Stigande efterfrågan, låga vakansnivåer och ökade hyror och driver på byggandet av kontorslokaler. Vi har kollat lite på hur byggandet av kontor ser ut och har sett ut.

2016 jämfört med 2015
Under helåret 2016 startade 543st kontorsprojekt, både nyproduktion och ROT, till en total kostnad av 20 miljarder, drygt hälften av dem ligger i storstadslänen. 20% i Stockholms län, 19% i Västra Götaland och 13% i Skåne län. Om vi jämför detta med 2015 så har det startat 20% (97st) fler kontorsprojekt under 2016, fördelningen på storstadslänen ser ungefär likadan ut men i Skåne län har byggstarterna gällande kontor ökat med 80%.

Historik och prognos för 2017
Historiskt så startades det flest kontorsprojekt sent 1990-tal och tidigt 2000-tal, som sedan var färdiga för inflyttning 2-3 år senare. Om vi tittar framåt på 2017 så finns det många kontorsprojekt som planeras att starta, just nu ser det ut som att det kommer vara ca 20% fler än det som startade under 2016.