Blogg


Hotellmarknaden 2008-2018

Efterfrågan på hotellrum har ökat markant under de senaste tio åren
Enligt Visita så har efterfrågan på hotellrum i Sverige sedan 2006 ökat med nästan 60% under perioden fredag till söndag och med 30% under perioden måndag till torsdag. Utvecklingen av belagda hotellrum har under de senaste tio åren haft en mycket tydlig koppling till den ekonomiska tillväxten, där den starkaste kopplingen finns till affärs- och konferensgäster.

Påbörjade hotellrum 2008-2018
I antalet påbörjade rum i nyproduktion ligger Sverige och Norge på ungefär samma nivåer, men om vi tittar på antalet startade projekt så ligger Sverige en bit ovanför Norge vilket pekar på att man bygger hotell med färre rum i Sverige. Jämför vi ROT-marknaden så ligger Sverige långt före Norge och de andra länderna. Danmark ligger högt i ROT kontra nyproduktion där de flesta rummen inom både ROT och nyproduktion ligger inom perioden 2016-2018. Finland ligger på låga även om det är jämna nivåer under hela perioden.

Utvecklingen på den Nordiska marknaden
När vi ser på antalet påbörjade hotellprojekt så ser vi en rejäl tillväxt från 2016, det är mestadels Sverige och Norge som driver tillväxten. Sverige och Norge står för 77% av samtliga påbörjade projekt under perioden 2008-2018. Sverige står för 47%, Norge 29%, Danmark 12% och Finland 11%.
Året 2018
2018 är inkluderat i den här rapporten även om det inte är färdigt, antalet projekt och rum som ska påbörjas är prognostiserade med anses relativt säkra att påbörjas. Detta baseras på tidigare utfall jämfört med prognos samt att vissa projekt redan ligger i byggstadie.

Ladda ner PDF-rapport här