Blogg


Byggandet mot räntan 1992-2017

Byggandet spås stagnera medans räntorna ligger låga
I den här rapporten kollar vi närmare på relationen mellan byggandet och ränteläget. Byggfaktas databas sträcker sig ända bak till början av 90-talet, vi har här separerat nyproduktions- och ROT-marknaden för byggande av samtliga lokaler och husbyggnationer. Den grå linjen är den summerade kostnaden av igångsatta nyproduktionsprojekt, den gula är det samma fast för ROT-projekt medan den blå linjen är den korta räntan. Klicka på bilden ovan för att se en större version.

Nyproduktion kontra ROT-marknaden
Tidigt 90-tal så låg nyproduktionen på en relativt hög nivå till dess att finanskrisen slår till och räntan pikar på nästan 25%. Efter det avtar nyproduktionen och ligger på samma nivå som ROT-marknaden fram till 2004 när nyproduktionen börjar tillta igen. Detta pågår fram till nästa finanskris slår till 2008-2009 men i och med att räntan sjunker tar nyproduktionen nya tag. ROT-marknaden ser ut att ha varit tämligen oberörd under den här tidsperioden.

Spåkulan
En tidigare prognos säger att 2018 kommer att totalt vara +/- 0% jämfört med 2017, vilket innebär att vi stannar på väldigt höga nivåer. Men segmentet bostäder spås öka med 16% jämfört med 2017, vilket kan kanske kännas lite osäkert med tanke på projekt som inte säljs, men behovet av bostäder finns ändå kvar. Frågan är vilken nivå räntan kommer att ligga under kommande årtal på och hur yttre faktorer kan påverka.

Ladda ner PDF-rapport här