Blogg


Bostadsrätt vs Hyresrätt

Förhållandet mellan bostadsrätter och hyresrätter
Det finns nästan 26 000 bostadsrättsföreningar i Sverige idag, som innehar drygt 992 000 lägenheter. Hyresrätt är fortfarande den vanligaste upplåtelseformen med ca 1 430 00 lägenheter, även om det skiljer sig mellan kommunerna i landet. Det är 30 kommuner som har fler bostadsrätter än hyresrätter och hälften av dem ligger i Stockholms län.

Om man tittar på planerat byggande av bostäder och upplåtelseform, i den mån man vet om den redan nu, så ser de ut som att det planeras fler hyresrätter än bostadsrätter. SABO planerar under 2018 att påbörja byggande av ca 30 000 lägenheter. Totalt sett planeras ca 130 000 lägenheter att påbörjas under 2018, men många av dem kommer att läggas på is.

ROT-marknaden
Vad gäller planerade ROT projekt för SABO företagen så ser vi under 2018 att det planeras 385st projekt till en total kostnad av 8,8 miljarder, totalt omfattas drygt 12 000 lägenheter. Det är högst troligt att dessa siffror kommer att stiga då det är svårare att få reda på planerade ROT projekt än planerad nyproduktion i tidigt skede. Under 2017 ser det ut som att SABO påbörjar renovering av ca 20 000 lägenheter.

När det gäller ROT-marknaden inom bostadsrättsföreningar så gör Byggfakta varje år en omfattande undersökning av planerat underhåll och investeringar inom landets alla bostadsrättsföreningar. Det som toppar inom underhållsplaner är måleriarbeten, fasadarbeten, fönsterrenoveringar, balkongrenoveringar och relining. Toppar inom planerade investeringar är laddstolpar, utomhusbelysning, fiberinstallation, passagesystem och dörrar.

Tämligen många planerar även att se över lån och olika slags avtal. Drygt 60% av landets alla bostadsrättsföreningar finns inom Stockholm, Västra Götaland och Skåne, därav faller det naturligt att de flesta underhållsarbeten och investeringar kommer att ske inom de områdena.
Läs mer om undersökningen här

Ladda ner PDF-rapport här