Blogg


Bostäder inom pågående nyproduktion 2000-2019

Pågående bostäder under 2000-talet och framåt
Byggfakta har tittat på antal bostäder inom pågående nyproduktionsprojekt från 2000 till och med 2019. Siffrorna avser både gruppbyggda småhus och flerbostadshus, men inte styckebyggda småhus som byggs av privatpersoner.

Genomsnittligt antal pågående bostäder
Under perioden 2000-2012 är genomsnittet 84000st pågående bostäder för att sedan öka markant. Jämför man mot 1990-talet så låg snittet på 70000st pågående bostäder. Det har under se senare åren ökat betydligt.
Sifforna per år är: 2016 - 62139st, 2017 - 85810st, 2018 - 84751st, 2019 - 86196st.


Påbörjade bostäder 2010-2019
Mellan 2013 och 2016 har antalet påbörjade bostäder nästan fördubblats, för att under senare år nästan tredubblats.
Sifforna per år är: 2016 - 140107st, 2017 - 163761st, 2018 - 173355st, 2019 - 185524st.

Färdigställda bostäder 2012-2021
Under perioden 2012-2021 färdigställs 568000st bostäder, drygt 70% av dem färdigställs 2017-2021.
Sifforna per år är: 2018 - 76146st, 2019 - 65195st, 2020 - 99051st, 2021 - 113684st.