Blogg


Topp 20st byggnadsentreprenörer 2018

Under 2018 så står topp 20 för 53% av byggstarterna i total kostnad räknat, under 2017 var det 52% och under 2016 var det 72%. Om vi ser på antalet byggstarter så är står topp 20 för 23% av projekten, vilket under 2017 var 24% och under 2016 var 22%...

Läs mer

Installationsmarknaden Q1-Q2 2018

Byggfakta har tittat på installatörer kopplade till projekt med byggstart under Q1-Q2 2018. Nedanför finns topp fem baserat på total byggkostnad samt marknadsandel topp fem jämfört med övriga installatörer per segment...

Läs mer

Bostäder inom pågående nyproduktion 2000-2019

Under perioden 2000-2012 är genomsnittet 84000st pågående bostäder för att sedan öka markant. Jämför man mot 1990-talet så låg snittet på 70000st pågående bostäder. Det har under se senare åren ökat betydligt...

Läs mer

Prognos kommande 12 månaderna inom byggbranschen

Vi har tagit fram en ny prognos för de kommande 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månadernas utfall. Just nu ser det ut som att Sverige kommer att backa med 17% totalt, där står anläggning för den stora biten. Bostäder som är den stora snackisen verkar backa 8%. Industrier och kommersiella lokaler verkar också backa ...

Läs mer

Topp 40 bygg- & totalentreprenörer per segment 2017

Totalt sett så toppar Peab listan med 579st påbörjade projekt, de toppar även segmentet bostäder, industrier och kommersiella lokaler. Inom offentliga lokaler ligger Skanska ett projekt före Peab. Inom anläggning ligger NCC först med 187st påbörjade projekt...

Läs mer

Hotellmarknaden 2008-2018

I antalet påbörjade rum i nyproduktion ligger Sverige och Norge på ungefär samma nivåer, men om vi tittar på antalet startade projekt så ligger Sverige en bit ovanför Norge vilket pekar på att man bygger hotell med färre rum i Sverige. Jämför vi ROT-marknaden så ligger Sverige långt före Norge och de andra länderna. Danmark ligger högt i ROT kontra...

Läs mer

Byggandet mot räntan 1992-2017

Tidigt 90-tal så låg nyproduktionen på en relativt hög nivå till dess att finanskrisen slår till och räntan pikar på nästan 25%. Efter det avtar nyproduktionen och ligger på samma nivå som ROT-marknaden fram till 2004 när nyproduktionen börjar tillta igen. Detta pågår fram till nästa finanskris slår till 2008-2009 men i och med att räntan sjunker tar nyproduktionen nya tag. ROT-marknaden ser ut att ha varit tämligen oberörd under den här tidsperioden...

Läs mer

Topp 20st byggnadsentreprenörer 2017

Under 2016 stod topp 20 i listan för 72% av byggstarterna till total kostnad räknat, detta har nu sjunkit till 52%. Ser vi på antalet byggstarter så stod topp 20 för 22% vilket nu är 24%, det tyder på att större projekt flyttats ut på ett större antal aktörer. Topp tre som är Peab, NCC och Skanska står för 30% av den totala kostnaden 2017 jämfört med 43% 2016...

Läs mer

Rekrytering inom byggbranschen

Många upplever svårigheter med rekrytering inom byggbranschen. Enligt svenskt näringslivs rapport om rekrytering pekar det på att det i stor utsträckning är problematiskt med rekrytering inom byggbranschen. Med anledning till det har vi ställt liknande frågor till företag aktiva inom byggprojekt i Byggfaktas databas. Frågorna har ställts till tre olika målgrupper, för att kunna se om det finns olika svårigheter inom de olika målgrupperna...

Läs mer

Trafikverket, projekten och de anlitade entreprenörerna

Vi har tittat på projekten där Trafikverket är byggherre under perioden 2010 till 2017. Den genomsnittliga årliga kostnaden är 25 miljarder, som det syns i diagrammet så är det rätt stora variationer mellan åren. Under perioden 2010-2017 så har drygt 60% av kostnaderna lagts på vägar och resten på järnvägar. Om vi tittar på perioden 2018-2020 så ligger då även majoriteten, 55%, av planerna på vägar...

Läs mer

Bostadsrätt vs Hyresrätt

Det finns nästan 26 000 bostadsrättsföreningar i Sverige idag, som innehar drygt 992 000 lägenheter. Hyresrätt är fortfarande den vanligaste upplåtelseformen med ca 1 430 00 lägenheter, även om det skiljer sig mellan kommunerna i landet. Det är 30 kommuner som har fler bostadsrätter än hyresrätter och hälften av dem ligger i Stockholms län. Om man tittar på planerat byggande av bostäder och upplåtelseform ...

Läs mer

Prognos byggmarknaden 2018

När vi tittar på kommande byggstarter under 2018 och jämför med 2017 så ser det ut som att vi hamnar på samma nivåer totalt sett. Bostäder som är det dominerande segmentet ser ut att öka med 16%, där står Stockholm, Göteborg och Malmö för ca 60% av planerna. Industrier ser ut att backa med 17% då ett antal större industriprojekt startade runt om i landet under 2017...

Läs mer

Topp 20st elentreprenörer 2016

När vi ser på topplistan så står topp 20st för 37% av marknaden räknat i antal projekt med byggstart under 2016. Övriga aktörer står alltså för 63%. Topp 4 som är Bravida, Assemblin, Midroc och Caverion står tillsammans för 25% av marknaden som består av 2671st projekt där Byggfakta har kopplat en elentreprenör. Om vi tittar på projekt med byggstart under 2015 så ser det ganska lika ut, topp 20st står för 35% och resten för 65% i antal projekt räknat. Topp 4 står där för 24%...

Läs mer

Byggandet i de Nordiska storstäderna 2016

I storstadsregionerna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors startade bygg- och anläggningsprojekt till en total kostnad av € 28,44 Miljarder. Det är € 4,4 Miljarder mer än under 2015. Den största ökningen står Stockholmsområdet för där många bostadsprojekt och vissa tunga anläggningsprojekt drar upp det hela. Osloområdet är det enda som backar jämfört med föregående år, men där startade under 2015 många kostnadstunga anläggningsprojekt samt det stora projektet gällande ...

Läs mer

Läget på byggmarknaden första halvåret 2017

Under första halvåret har det startats nästan 19 000 bygg- och anläggningsprojekt. Det är 14% fler än under första halvåret 2016, om vi istället tittar på den totala kostnaden så är det drygt 30% mer. Bostadsmarknaden ångar på med nästan 90 000 startade bostäder jämfört med 70 000 under samma period förra året, detta både i flerbostadshus och gruppbyggda småhus...

Läs mer

Topp 40st arkitekter 2016

I Sverige finns det drygt 5000st byggnadsarkitekter enligt officiella siffror. Drygt 2000st företag är klassade som arkitekter enligt Bisnode. Byggfakta har ca 1500st företag som varit aktiva i ett projekt som arkitekt under de senaste två åren...

Läs mer

Topp 20st byggnadsentreprenörer 2016

När vi ser på topplistan så står topp 20st för 72% av marknaden räknat i total byggkostnad och 22% räknat i antal projekt ...

Läs mer

Kontorsbyggandet 1992-2017

Stigande efterfrågan, låga vakansnivåer och ökade hyror och driver på byggandet av kontorslokaler. Vi har kollat lite på hur byggandet av kontor ser ut och har sett ut. ...

Läs mer

Attefallshus 2014-2016

Det talas i media om intresset för Attefallshusen, beroende på vem man lyssnar på så låter det olika. Leverantörerna av nyckelfärdiga hus säger att intresset ökar när Boverket säger att det inte gör det. Man säger också att det inte finns någon systematisk insamling av uppgifter, men det gör det ...

Läs mer

De 100st största bygg- och anläggningsprojekten som startade under 2016

I kartan ovanför finns de 100st största byggprojekten som startade under helåret 2016. I antal räknat så är 32% Anläggning, 30% är Bostäder, 19% Kommersiella lokaler, 13% Offentliga lokaler och 6% Industrier. Färgerna på markörerna representerar de olika kategorierna ...

Läs mer

Skolbyggandet 2011-2018

Antalet barn och ungdomar i förskoleklass och grundskola kommer att öka kraftigt de kommande åren till följd av ett högt barnafödande och en omfattande invandring, samtidigt som byggtakten för nya skolor har varit låg. Fram till år 2025 ...

Läs mer

Bostadsbyggandet 2010-2017

Debatten om bostadsbyggande i Sverige är ganska het just nu, Boverket säger att behovet fram till 2025 är 710 000 nya bostäder. Där en större del, 440 000, bedöms vara klara redan 2020. Vilket innebär en genomsnittlig årstakt på 88 000...

Läs mer