Blogg


Attefallshus 2014-2016

Byggs det några Attefallshus egentligen?
Det talas i media om intresset för Attefallshusen, beroende på vem man lyssnar på så låter det olika. Leverantörerna av nyckelfärdiga hus säger att intresset ökar när Boverket säger att det inte gör det. Man säger också att det inte finns någon systematisk insamling av uppgifter, men det gör det. Byggfakta samlar in bygglovsansökningar från Sveriges alla kommuner och har så gjort under många år.

Attefallsregeln 2014-07 - 2016-12
När vi tittar på siffrorna så är det tydligt att det var ett stort intresse under 2014, då lagändringen trädde i kraft den 2:a Juli. Därav är siffran för 2014 baserad på sex månader medan siffrorna för 2015 och 2016 är helår. Helåret 2016 hade ungefär lika många ansökningar som andra halvåret 2014.

Siffrorna avser inte enbart Attefallshus, det är även andra bygglovsfria åtgärder men de faller inom Attefallsregeln. Till exempel tillbyggnader av befintliga villor, men den största andelen är ändå Attefallshus.

Hur som helst så ser det ut som att intresset för allt inom ramarna för Attefallsregeln svalnar.

Nyproduktion av styckebyggda villor då?
Om vi tittar på marknaden för styckebyggda villor så har det ökat varje år under perioden 2014-2016.


Marknaden håller på att repa sig för de styckebyggda villorna, 2012-2013 var dåliga år med endast ca 5800 st ansökningar. Det är en halvering jämfört med 2005-2008 då det låg på ca 12000 st varje år.

Hur 2017 kommer att se ut är svårt att säga, men under januari kom det in lika många som under januari 2016 så det finns än så länge inget som tyder på att det kommer minska.